ANMÄL INTRESSE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI FINNS

Vi riktar oss till spelare på Västsverige


RING OSS

+46 707 98 82 21


SOCIAL MEDIA

REGLER FÖR ÅTERBUD


Sommarcamper

Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas ej oavsett orsak till återbud.


    • Vid återbud före 30 april återbetalas hela campavgiften (exkl. anmälningsavgift) oavsett orsak.
    • Vid återbud från 30 april till campstart återbetalas 50% av campavgiften (exkl. anmälningsavgift) om vi hittar en ersättare. I annat fall sker ingen återbetalning.
    • Vid återbud med uppvisande av läkarintyg återbetalas 100% av campavgiften (exkl. anmälningsavgift)


För elev som påbörjat campen, men inte fullföljer veckan sker ingen återbetalning. Vi hänvisar till privat försäkring för eventuell kompensation.


Eventuell återbetalning görs i augusti.


Lovcamper & eftersäsong

Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas ej oavsett orsak till återbud.


    • Vid återbud senast en månad innan campstart återbetalas campavgiften (exkl. anmälningsavgift) oavsett orsak.
    • Vid återbud mindre än en månad innan campstart återbetalas 50% av campavgiften (exkl. anmälningsavgift) om vi hittar en ersättare. I annat fall sker ingen återbetalning.


För elev som påbörjat lovcampen/eftersäsongen, men inte fullföljer sker ingen återbetalning. Vi hänvisar till privat försäkring för eventuell kompensation.


I avgiften så är 50% av totalbeloppet oavsett camp/eftersäsong anmälningsavgift

GDPR


IF Westcoast Hockey (WCH) har i enlighet med den nya dataskyddsförordningen tagit fram ett förfarande över hur vi lagrar och tar in uppgifter i vårt system samt syfte. Att skydda Era personuppgifter är viktig, särskilt när det gäller skydd av den personliga integriteten vid bearbetning och användning av denna information. Om Ni har gett oss Era personuppgifter så kommer dessa inte att utlämnas till tredje part.


Syfte

För att fullgöra beställningar av de tjänster WCH erbjudit. För att möjliggöra en så god service som möjligt, däribland kunna hantera dina förfrågningar, rätta eventuella felaktiga uppgifter eller belysa dig om nyheter kring WCH.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång, korrigering, begränsning och radering av dina personuppgifter som innehas av WCH och motta en kopia av dina personuppgifter.

Kontakt


För ytterligare information eller om du har frågor kring WCH personuppgiftspolicy, är du välkommen att kontakta oss på info@westcoasthockey.se